Videofonie, parlofonie en databekabeling

Videofonie – Parlofonie – Databekabeling

Kurt Dekkers-icon parlofon

Videofonie – Parlofonie – Data

Videofonie en parlofonie voor thuis en uit

Ook op de terreinen videofonie, parlofonie en data (access-points voor wifi) biedt Dekkers Elektriciteitswerken een breed aanbod. Vanaf het basissysteem, dat in beeld brengt wie er voor de deur staat, als mogelijkheden om vanop afstand met uw smartphone de deur te openen, bijv. voor familie of pakjediensten. Onder het motto: veiligheid boven alles!

Extra access points voor top-wifi

In een aantal gevallen is het datanetwerk van een woning zo uitgebreid dat de aanwezige router niet alle kamers voorziet van een voldoend sterk wifi-signaal. Op dat moment is er nood aan extra access points.

Bij een nieuwbouwwoning is het erg interessant en kostenbesparend om daar vanaf het begin op te anticiperen. Dat doet Dekkers Elektriciteitswerken door tijdens de ruwbouw reeds datakabels te trekken voor de nodige acces points, zodat de bewoners later in de ganse woning over kwaliteitsvolle wifi kunnen beschikken.

Een gelijkaardige ingreep kan trouwens ook toegepast worden bij reeds bestaande woningen.